Voorschoten, Wassenaar, Rijnsburg, Valkenburg en Zoeterwoude

02 03 04 05 06 07 00

Klachtenregeling

 

Ons doel is om zo goed mogelijk voor je te zorgen. Wij vinden het belangrijk dat je ons vertrouwt en je veilig voelt. Mocht je een klacht hebben dan vragen wij jou dit eerst met de betreffende verloskundige te bespreken. Door middel van een gesprek proberen wij hier samen met jou uit te komen en onze verloskundigezorg te verbeteren. Mocht dit gesprek het probleem niet oplossen dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).