Voorschoten, Wassenaar, Rijnsburg, Valkenburg en Zoeterwoude

02 03 04 05 06 07 00

Partners

 

Partner LEO

 

De LEO verloskundige maakt het verschil

LEO is een samenwerkingsverband tussen 12 verloskundigenpraktijken in Leiden en omstreken. Zij bundelen hun krachten en zijn hierdoor in staat de beste zorg te bieden op het gebied van preconceptie, anticonceptie, zwangerschap, echoscopie, bevalling en nazorg. De praktijken bieden kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek in het gespecialiseerde Verloskundig Centrum De Poort, dat onderdeel is van de coöperatie.  

 

Kies voor een partner van LEO

De coöperatie LEO en de aangesloten verloskundigenpraktijken staan voor kwaliteit en investeren in ontwikkelingen. Het zijn medisch geschoolde professionals die:

 • De best mogelijke zorg in de regio bieden;
 • Samenwerken met gynaecologen en verloskundigen van LUMC en Alrijne Ziekenhuis
 • Kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek bieden in het gespecialiseerde Verloskundig Centrum De Poort;
 • Kwaliteit waarborgen door in ontwikkeling te blijven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;
 • Een gezamenlijk scholingscentrum hebben waarin de verloskundigen continu worden bijgeschoold;
 • De verplichting hebben tot intercollegiale toetsing;
 • Gebruik maken van de nieuwste technieken en hulpmiddelen;
 • Samen op meerdere locaties het Borstvoeding- en Mamacafé organiseren;
 • Samen een wekelijkse informatieve geboortemail versturen aan alle zwangeren;
 • Met elkaar nieuwe projecten als preconceptiezorg en anticonceptiezorg vormgeven;
 • Een gezamenlijk klanttevredenheidsonderzoek onderhouden en publiceren;
 • Een openbaar jaarverslag over activiteiten en inhoud van haar diensten publiceren;
 • Als orgaan zeer nauwe banden hebben met de beroepsvereniging KNOV.

 

Ga voor meer informatie naar www.verloskundigenleo.nl

 

Verloskundig samenwerkingsverband (VSV)

Wij maken deel uit van Verloskundig Samenwerkingsverbanden met Leiden en Leiderdorp. Deze VSV's zorgen voor een betere samenwerking tussen alle verloskundige zorgverleners zoals met verloskundigenpraktijken in onze regio, verloskundigen van het ziekenhuis, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorgorganisaties.

 

Wij hebben elke maand overleg met gynaecologen van het GeboorteHuis Leiden en Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp. Dan bespreken wij casuïstiek (uiteraard met toestemming van de desbetreffende cliënt). Daarnaast hebben wij regionale protocollen en scholingen. Het voordeel hiervan is dat alle verloskundigenpraktijken en alle ziekenhuizen gebruik maken van dezelfde protocollen. Verder vergaderen wij vier keer per jaar met VSV Leiden en vier keer per jaar met VSV Leiderdorp zodat wij continue blijven werken aan onze samenwerking en op deze manier de zorg verbeteren. 

 

VSV Leiden

In VSV Leiden wordt hard gewerkt aan 'Integrale Verloskundige Zorg VSV Leiden'. Dit is afgelopen jaren gedaan in de vorm van de INCAS-2 studie. Dit is een groot project waarin de continuiteit van zorg om de zwangere heen wordt aangepast. Zo krijgt de cliënt haar geboortezorg inhoudelijk, uniform en veilige aangeboden, terwijl de verschillende partijen ieder hun eigen identiteit kunnen behouden binnen deze uitzonderlijke samenwerking.

 

Vanuit deze studie zijn er een aantal veranderingen gekomen:

 

 • Basiszorgpad voor zwangeren: of je nou bij de verloskundige loopt of bij de gynaecoloog de basis blijft hetzelfde. Dit zorgpad wordt aangepast op de individuele situatie van de zwangere.
 • Gezamenlijke voorlichting: de voorlichting in de zwangerschap vindt regionaal uniform plaats, dicht in de buurt van de zwangeren. 
 • Geboortemail: de geboortemail is een regionale wekelijkse informatieve mail voor zwangeren die het basiszorgpad aanvult. 

 

VSV Leiderdorp

In VSV Leiderdorp zijn wij ook hard aan het werk aan verbetering van de samenwerking en Integrale Verloskundige Zorg. Dit VSV sluit aan bij werkgroepen van VSV Leiden. Door het ontwikkelen van zorgpaden verbetern wij de kwaliteit van zorg die zwangeren in onze regio krijgen.