Voorschoten, Wassenaar, Rijnsburg, Valkenburg en Zoeterwoude

02 03 04 05 06 07 00

Vergoeding basisverzekering 2018

 

Verloskundige zorg en vergoeding van de zorgverzekeraars

De basisverzekering vergoedt alle verloskundige zorg aan moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling.

De vergoeding van verloskundige zorg geldt voor bevallingen die plaatsvinden: 

  • Thuis (onder begeleiding van een verloskundige)
  • Poliklinisch of in een geboortecentrum (onder begeleiding van een verloskundige)
  • In het ziekenhuis (onder begeleiding van een gynaecoloog)

Voor behandeling door een gynaecoloog is altijd een verwijzing nodig van een verloskundige (of huisarts).

 

Verloskundige zorg omvat ook prenataal onderzoek:

  • Counseling (een uitgebreid gesprek met de verloskundige) bij de keuze voor prenatale screening (voor alle zwangere vrouwen)
  • Een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) (voor alle zwangere vrouwen)
  • De combinatietest wanneer de vrouw hiervoor een medische indicatie heeft. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om op basis van leeftijd een medische indicatie af te geven voor een combinatietest. De tarieven voor de combinatietest zijn te vinden op de website van Verloskundig Centrum De Poort. Deze eigen bijdrage komt niet ten laste van je eigen risico. Vraag je verzerkeraar of je verzekering dit (gedeeltelijk) vergoedt. 
  • De NIPT, als de zwangere vrouw hiervoor een medische indicatie heeft (valt onder het eigen risico). Zonder medische indicatie is er een eigen bijdragen van 175 euro. Deze eigen bijdrage komt niet ten laste van je eigen risico. Vraag je verzekeraar of je verzekering dit (gedeeltelijk) vergoedt.  

 

Verplicht eigen risico verloskundige zorg

De kosten voor verloskundige zorg die de verloskundige, verloskundig actieve huisarts of gynaecoloog in rekening brengt bij de zorgverzekeraar komt niet ten laste van het verplichte eigen risico van de verzekerde. Ook de kosten van tests en onderzoeken van prenatale screening eveneens vallen buiten het eigen risico, behalve de kosten van de NIPT. Indierecte kosten, zoals kosten van geneesmiddelen en van vervoer (ambulance) vallen wel onder het verplichte eigen risico wanneer deze zorg valt onder de basisverzekering. 

 

Wettelijke eigen bijdrage poliklinische bevalling/bevalling in geboortecentrum

Bij een poliklinsche bevalling of een bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie is een eigen bijdrage verplichtt. Door sommige verzekeringen wordt een deel hiervan vergoed. Daarnaast wordt bij sommige aanvullende verzekeringen de hele eigen bijdrage vergoed. Check in je zorgpolis of bij jouw zorgverzekeraar hoe hoog je eigen bijdrage is voor het geval je in een ziekenhuis of een geboortecentrum wil gaan bevallen.

 

Kraamzorg en vergoedingen van de zorgverzekeraars

Kraamzorg is de zorg aan moeder en kind na de bevalling. De basisverzekering vergoedt maximaal 80 uur kraamzoorg verdeeld over ten hoogste 10 dagen. De precieze duur wordt bepaald aan de hand van het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg. De zorgpolis bepaalt hoe en wanneer de verzekerde kraamzorg moet aanvragen. 

 

Verpliche eigen risico kraamzorg

De kosten voor kraamzorg komen niet ten laste van het verplichte eigen risico van de verzekerde. 

 

Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg

  • Voor kraamzorg thuis moet je een eigen bijdrage betalen. Voor 2018 is de eigen bijdrage €4,30 per uur kraamzorg.
  • Voor kraamzorg in het ziekenhuis (zonder medische indicatie): €17,00 per dag voor het kind en €17,00 per dag voor de moeder. Er geldt een hogere eigen bijdrage als het ziekenhuis meer dan €121,00 per dag declareert.

 

Aan de gegevens in deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd je polis en/of de website van uw zorgverzekeraar.