Voorschoten, Wassenaar, Rijnsburg, Valkenburg en Zoeterwoude

02 03 04 05 06 07 00

Vergoeding basisverzekering 2019

 

Verloskundige zorg en vergoeding van de zorgverzekeraars

De basisverzekering vergoedt alle verloskundige zorg aan moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling.

De vergoeding van verloskundige zorg geldt voor bevallingen die plaatsvinden: 

 • Thuis (onder begeleiding van een verloskundige)
 • Poliklinisch of in een geboortecentrum (onder begeleiding van een verloskundige)
 • In het ziekenhuis (onder begeleiding van een gynaecoloog)

Voor behandeling door een gynaecoloog is altijd een verwijzing nodig van een verloskundige (of huisarts).

 

Verloskundige zorg omvat ook prenataal onderzoek:

 • Counseling (een uitgebreid gesprek met de verloskundige) bij de keuze voor prenatale screening (voor alle zwangere vrouwen)
 • Een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), of, op indicatie een Geavanceerd Uiltrageluidsonderzoek (GUO) (voor alle zwangere vrouwen);
 • De combinatietest wanneer de vrouw hiervoor een medische indicatie heeft. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om op basis van leeftijd een medische indicatie af te geven voor een combinatietest. De tarieven voor de combinatietest zijn te vinden op de website van Verloskundig Centrum De Poort. Deze eigen bijdrage komt niet ten laste van je eigen risico. Vraag je verzerkeraar of je verzekering dit (gedeeltelijk) vergoedt. 
 • De NIPT, als de zwangere vrouw hiervoor een medische indicatie heeft (valt onder het eigen risico). Zonder medische indicatie is er een eigen bijdragen van 175 euro. Deze eigen bijdrage komt niet ten laste van je eigen risico. Vraag je verzekeraar of je verzekering dit (gedeeltelijk) vergoedt.  
 • Echo’s: alle medisch noodzakelijke echo’s (zoals een groei- of liggingsecho) worden vergoed. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van de verloskundige
 • Bloedonderzoek: het bloedonderzoek rond 12 weken maakt deel uit van het bevolkingsonderzoek en wordt volledig vergoed
 • Een vlokkentest of vruchtwaterpunctie wordt alleen vergoed als er een medische indicatie voor is

 

Verplicht eigen risico verloskundige zorg

De kosten voor verloskundige zorg die de verloskundige, verloskundig actieve huisarts of gynaecoloog in rekening brengt bij de zorgverzekeraar komt niet ten laste van het verplichte eigen risico van de verzekerde. Ook de kosten van tests en onderzoeken van prenatale screening eveneens vallen buiten het eigen risico, behalve de kosten van de NIPT. Indierecte kosten, zoals kosten van geneesmiddelen en van vervoer (ambulance) vallen wel onder het verplichte eigen risico wanneer deze zorg valt onder de basisverzekering.  Een klein deel van het laboratoriumonderzoek valt onder het eigen risico. 

 

Wettelijke eigen bijdrage poliklinische bevalling/bevalling in geboortecentrum

Bij een poliklinische bevalling of een bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie is een eigen bijdrage verplicht, de verzekering vergoed een bedrag van € 215,-. Er is een maximumtarief voor een poliklinische bevalling, de eigen bijdrage kan hierdoor nooit meer zijn dan € 415,66. Door sommige verzekeringen wordt een deel hiervan alsnog vergoed. Daarnaast wordt bij sommige aanvullende verzekeringen de hele eigen bijdrage vergoed. Check in je zorgpolis of bij je zorgverzekeraar hoe hoog je eigen bijdrage is voor het geval je in een ziekenhuis of een geboortecentrum wilt gaan bevallen. Pijnstilling tijdens de bevalling wordt volledig vergoed.

 

Kraamzorg en vergoedingen van de zorgverzekeraars

Kraamzorg is de zorg aan moeder en kind na de bevalling. De basisverzekering vergoedt maximaal 80 uur kraamzoorg verdeeld over ten hoogste 10 dagen. De precieze duur wordt bepaald aan de hand van het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg. De zorgpolis bepaalt hoe en wanneer de verzekerde kraamzorg moet aanvragen. 

 

Verpliche eigen risico kraamzorg

De kosten voor kraamzorg komen niet ten laste van het verplichte eigen risico van de verzekerde. 

 

Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg

 • Voor kraamzorg thuis moet je een eigen bijdrage betalen. Voor 2019 is de eigen bijdrage €4,40 per uur kraamzorg.
 • Voor kraamzorg in het ziekenhuis (zonder medische indicatie): €17,50 per dag voor het kind en €17,00 per dag voor de moeder. Er geldt een hogere eigen bijdrage als het ziekenhuis meer dan €121,00 per dag declareert.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook de eigen bijdrage van de kraamzorg.

 

Overige

 • Kraampakket: Een kraampakket zit meestal niet in de basisverzekering, wel bij een aantal aanvullende verzekeringen
 • Zwangerschapscursus: Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een zwangerschapscursus tot een maximumbedrag. Soms moet de cursus wel zijn aangesloten bij een bepaalde instantie om hiervoor in aanmerking te komen
 • Fysiotherapie: gewone fysiotherapie valt niet onder de basisvergoeding, wel vaak bij aanvullende verzekeringen. Als het gaat om bekkenbodemtherapie bij urine-incontinentie, dan krijgt u 9 behandelingen vergoed in de basisverzekering 
 • Lactatiekundige zorg: dit valt niet onder de basisverzekering maar kan wel in een aanvullende verzekering vallen
 • Dieetadvies: je krijgt 3 behandeluren vergoed in de basisverzekering, dit valt wel deels onder het eigen risico tenzij het gaat om ketenzorg.

 

Aan de gegevens in deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd je polis en/of de website van uw zorgverzekeraar.