Klachtenregeling

Als praktijk zijn wij verplicht een regeling te hebben rondom klachten. Hier lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Als je een klacht hebt vragen wij jou dit eerst met ons te bespreken. Als een gesprek niet mogelijk is of de uitkomt van het gesprek niet voldoende is voor jou dan kan je de klacht voorleggen bij onze klachtenfunctionaris. Meer informatie rondom klachten lees je hier.

Wij zorgverleners zijn wettelijk verplicht een klachtenfunctionaris te hebben. Deze klachtenfunctionaris probeert als eerst te bemiddelen in een oplossing voor beide partijen. Wij zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Je kan daar terecht voor het verder indienen van een klacht.