Voorschoten, Wassenaar, Rijnsburg, Valkenburg en Zoeterwoude

02 03 04 05 06 07 00

 

Geboorteaangifte

 

De geboorteaangifte van de baby moet binnen drie dagen na de geboorte. De geboorteaangifte vindt plaats in de gemeente waar de baby geboren is. De geboorteaangifte kan alleen gedaan worden door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest.Voor de aangifte moet je meenemen:

  • Identiteitsbewijs van de persoon die de aangifte doet
  • Het geboortebriefje (door de verloskundige geschreven) of het wiegenkaartje van het ziekenhuis
  • Eventueel het trouwboekje om de baby bij te schrijven
  • De erkenningsakte als de ouders niet getrouwd zijn en de partner het kind wel erkent heeft in de zwangerschap
  • Zonodig een akte van naamkeuze.

 

Overzicht geboorteaangifte per gemeente

 

Gemeente Voorschoten

 

Gemeente Katwijk

 

Gemeente Leiden

 

Gemeente Leiderdorp

 

Gemeente Den Haag