Voorschoten, Wassenaar, Rijnsburg, Valkenburg en Zoeterwoude

02 03 04 05 06 07 00

De combinatietest

 

Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat je ongeboren kind een chromosomale afwijking heeft. Er worden kansberekeningen gemaakt van drie verschillende chromosomale afwijkingen:

 

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek bij jou, in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap.
  2. De nekplooimeting bij het kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 13 tot 14 weken zwangerschap.

Dit onderzoek wordt gedaan bij Verloskundig centrum De Poort. De uitslag van deze testen komt in de vorm van een kansberekening. De dikte van de nekplooi en de uitslag van het bloedonderzoek wordt gecombineerd met je leeftijd. Op basis hiervan wordt berekend hoe groot de kans is dat jullie kind één van bovenstaande chromosomale afwijkingen heeft. Deze uitslag geeft dus geen zekerheid voor de aan- of afwezigheid van één van deze aandoeningen. Als de kans verhoogd is, komen jullie in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

 

Wanneer is de uitslag bekend?

Het moment van de uitslag van de combinatietest hangt af van het moment waarop je het bloedonderzoek hebt laten doen. Heb je het bloedonderzoek laten doen voor de nekplooimeting, dan krijg je de uitslag direct na de nekplooimeting te horen van de echoscopiste. Als je het bloedonderzoek gelijk met de nekplooimeting doet, dan bellen wij je de uitslag door zodra wij deze binnen hebben. Bij een ongunstige uitslag, bespreken we de verschillende mogelijkheden met je. Eventueel vervolgonderzoek vindt altijd plaats in het LUMC.

 

Kansberekening

Een kansberekening geeft alleen aan hoe groot de kans is dat jullie kind een chromosomale afwijking heeft. We noemen het een verhoogde kans als de kans groter is dan 1 op 200. Bij een verhoogde kans is in de meeste gevallen de kans dat het kind de aandoening niet heeft, groter dan dat het kind de aandoening wel heeft. Een niet-verhoogde kans betekent dus niet dat jullie kind geen chromosomale afwijking heeft, maar geeft aan dat die kans erg klein is.

 

Kosten

De kosten voor een combinatietest worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Op de website van Verloskundig Centrum de Poort staat een actueel overzicht van de kosten. Vervolgonderzoek na een verhoogde uitslag van de combinatietest wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit komt wel ten laste van je eigen risico.