Voorschoten, Wassenaar, Rijnsburg, Valkenburg en Zoeterwoude

02 03 04 05 06 07 00

NIPT / combinatietest

 

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

 

Vanaf 1 april 2017 kan je de NIPT laten doen als eerste screeningsonderzoek. De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en in het laboratorium wordt gekeken of er mogelijk Trisomie 21 (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13 (Patausyndroom) is bij het ongeboren kind. De NIPT kan gedaan worden vanaf 11 weken zwangerschap en is alleen mogelijk in combinatie met de TRIDENT-2 studie

 

Procedure

Tijdens je intake zal de verloskundige, indien je dit wenst, informatie geven over de onderzoeken die mogelijk zijn. Als je kiest om de NIPT te laten doen dan zal de verloskundige een verwijzing mee geven. Op deze verwijzing staat een unieke code voor jou onderzoek. Deze code is nodig voor de betaling van de NIPT. Betaling is alleen online mogelijk via https://www.niptbetalen.nl. Met een uitgeprinte kopie van je betaalbewijs en je verwijzing kan je zonder afspraak naar een NIPT afname-locatie gaan. Het bloed wordt afgenomen en opgestuurd naar het laboratorium. Wij krijgen binnen 10 dagen de uitslag van jou onderzoek binnen (let op: in de maand april kan het 20 dagen duren voordat de uitslag binnen is in verband met de landelijke implementatie van de NIPT). Zodra de uitslag binnen is nemen wij contact met jou op.

‚Äč

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag is bekend binnen 10 werkdagen. Je krijgt deze uitslag van ons. In april 2017 wordt verwacht dat het ongeveer 20 dagen duurt voordat de uitslag bekend is in verband met de landelijke implementatie van de test. 

 

De uitslag

Als de uitslag 'niet-afwijkend' is dan is geen verder onderzoek nodig. Een afwijkende uitslag betekend niet 100% dat er sprake is van het Syndroom van Down, Edwardssyndroom of Patausyndroom. 25 van de 100 vrouwen zijn met een 'afwijkende-uitslag' niet zwanger van een kind met het Syndroom van Down, 76 van de 100 vrouwen zijn niet zwanger van een kind met Edwardssyndroom en 77 van de 100 vrouwen zijn niet zwanger van een kind met Patausyndroom. Er is dus een kans met een afwijkende-uitslag dat er geen sprake is van een syndroom. Om deze reden wordt er altijd een vruchtwaterpunctie of vlokkentest aangeboden bij een afwijkende-uitslag. 

 

Kosten

De kosten voor de NIPT zijn € 175,00. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De NIPT kan je alleen betalen via https://www.niptbetalen.nl. De NIPT wordt alleen afgenomen als je de verwijzing van je verloskundige mee hebt en een papieren betalingsbewijs (print van je betaling). 

 

Meer informatie

www.meerovernipt.nl

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

 

Combinatietest

Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat je ongeboren kind een chromosomale afwijking heeft. Er worden kansberekeningen gemaakt van drie verschillende chromosomale afwijkingen:

 

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek bij jou, in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap.
  2. De nekplooimeting bij het kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 13 tot 14 weken zwangerschap.

Dit onderzoek wordt gedaan bij Verloskundig centrum De Poort. De uitslag van deze testen komt in de vorm van een kansberekening. De dikte van de nekplooi en de uitslag van het bloedonderzoek wordt gecombineerd met je leeftijd. Op basis hiervan wordt berekend hoe groot de kans is dat jullie kind één van bovenstaande chromosomale afwijkingen heeft. Deze uitslag geeft dus geen zekerheid voor de aan- of afwezigheid van één van deze aandoeningen. Als de kans verhoogd is, komen jullie in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

 

Wanneer is de uitslag bekend?

Het moment van de uitslag van de combinatietest hangt af van het moment waarop je het bloedonderzoek hebt laten doen. Heb je het bloedonderzoek laten doen voor de nekplooimeting, dan krijg je de uitslag direct na de nekplooimeting te horen van de echoscopiste. Als je het bloedonderzoek gelijk met de nekplooimeting doet, dan bellen wij je de uitslag door zodra wij deze binnen hebben. Bij een ongunstige uitslag, bespreken we de verschillende mogelijkheden met je. Eventueel vervolgonderzoek vindt altijd plaats in het LUMC.

 

Kansberekening

Een kansberekening geeft alleen aan hoe groot de kans is dat jullie kind een chromosomale afwijking heeft. We noemen het een verhoogde kans als de kans groter is dan 1 op 200. Bij een verhoogde kans is in de meeste gevallen de kans dat het kind de aandoening niet heeft, groter dan dat het kind de aandoening wel heeft. Een niet-verhoogde kans betekent dus niet dat jullie kind geen chromosomale afwijking heeft, maar geeft aan dat die kans erg klein is.

 

Kosten

De kosten voor een combinatietest worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Op de website van Verloskundig Centrum de Poort staat een actueel overzicht van de kosten. Vervolgonderzoek na een verhoogde uitslag van de combinatietest wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit komt wel ten laste van je eigen risico.